Wieża Doświadczeń

Wieża Doświadczeń to nowy, autorski projekt realizowany przez CEE Hydropolis polegający na organizacji warsztatów skierowanych do dzieci w wieku 10 – 14 lat. Zajęcia przeznaczone są dla osób otwartych na poznawanie świata przyrody, tajemnic ludzkiego ciała, badania zjawisk chemicznych i fizycznych. W ramach projektu zorganizowany będzie cykl 10 spotkań trwających od września do lutego (1 semestr). Zajęcia będą się odbywać w co drugą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00.

Terminy zajęć:

25.09.; 09.10.; 23.10.; 06.11.; 20.11.; 04.12.; 18.12.; 08.01.; 22.01.; 05.02.

Warsztaty będą realizowane w czterech blokach tematycznych.

Przykładowe tematy zajęć:

ŚWIAT – Ekosystemy (rafy koralowe i lasy deszczowe), Wulkany;

CZŁOWIEK – Paleontologia, Zmysły człowieka;

EKOLOGIA – Zanieczyszczenie wód, Less Waste;

KONSTRUKTOR – Kosmos, Zjawiska pogodowe.

Różnorodny program warsztatów sprawia, że każdy uczestnik znajdzie dla siebie ulubiony temat. Bogata oferta to przede wszystkim okazja do zainteresowania dziecka rozmaitymi aspektami przyrodniczymi, chemicznymi i ekologicznymi. Zajęcia wspierają również rozwój artystyczny, dając możliwość do wyrażenia impresji plastycznej. Będzie to także szansa na zdobycie kompetencji miękkich takich jak cierpliwość, koncentracja, praca w zespole, dzielenie się obowiązkami, komunikacja oraz umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacja własnego zdania.

Warsztaty chemiczne pozwolą na zdobycie nowych umiejętności takich jak: stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, samodzielne i logiczne myślenie. Uczestnicy zapoznają się m.in. ze sprzętem laboratoryjnym, zbadają odczyny substancji oraz właściwości cukrów, białek i tłuszczy. Na zajęciach ekologicznych oprzemy się na zdobywaniu umiejętności w dostrzeganiu problemów i w kreatywnym sposobie ich rozwiązywania. Ten blok zakłada pracę w grupach, w których uczestnicy m.in. opracują kampanię marketingową oraz projekt EkoMiasta.

Zajęcia konstruktorskie będą polegać natomiast na konstruowaniu rakiet i wiatrowskazów. Na warsztatach manualno-plastycznych uczestnicy uszyją woreczki na owoce, ulepią wulkan oraz wykonają rafę koralową własnego autorstwa.

Każde spotkanie rozpocznie się od wykładu merytorycznego, na którym dzieci zapoznają się z głównymi pojęciami związanymi z tematem. Zajęcia urozmaicone są grami integracyjnymi, quizami, kartami pracy, dyskusjami, wycieczkami dydaktyczno-rekreacyjnymi na terenie Wrocławia.

Idee przyświecające projektowi oparte są na czerpaniu radości z nauki oraz zdobywaniu wiedzy na różne sposoby. Zajęcia organizowane w ramach Wieży Doświadczeń skupiają się także na pracy w grupach. Jednym z celów projektu jest społeczna aktywność i nawiązywanie relacji, które w dobie pandemii staramy się odbudowywać na nowo.

Koszt zajęć: 200 zł miesięcznie (za dwa spotkania).

We wrześniu i lutym: 100 zł (jedno spotkanie w miesiącu).

W cenę wliczone są bilety do odwiedzanych w ramach zajęć atrakcji oraz wszystkie potrzebne na zajęciach materiały.

Jak się zapisać?

Zapisów można dokonywać bezpośrednio w pawilonie kasowym Hydropolis oraz przez naszą stronę Internetową w zakładce kup bilety, wydarzenia specjalne – https://bilety.hydropolis.pl.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do dnia rozpoczęcia zajęć.

Regulamin projektu Wieża Doświadczeń