Hydropolis zaprasza na wakacyjne warsztaty rodzinne

„Gniotek” z własnoręcznie zrobionej piankoliny, fluorescencyjna woda albo tańczący olej – wakacyjne warsztaty rodzinne w Hydropolis obfitują w atrakcje. Tematem przewodnim zajęć będą różnego rodzaju mieszaniny. Warsztaty będą się odbywać 7 dni w tygodniu. Pierwsze zajęcia odbędą się już 2 lipca.

– Zajęcia kierujemy do rodzin, które pod okiem animatora będą odkrywać tajemnice wody – mówi Rafał Zagrobelny, menedżer Hydropolis. – Przez 45 minut opiekunowie razem ze swoimi podopiecznymi będą współpracować, by przez zabawę zobaczyć, jakimi prawami żądzą się różnego rodzaju mieszaniny.

Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in., jak zrobić własną piankolinę, a z niej sympatycznego „gniotka”. Przy pomocy kory kasztanowca zbadają fluorescencję, a doświadczenie pt. „tańczący olej” pozwoli dowiedzieć się, dlaczego niektóre substancje ze sobą się mieszkają, a inne wręcz przeciwnie. Animatorzy Hydropolis przygotowali też pokaz implodującej puszki.

Warsztaty będą odbywały się przez cały okres wakacji (pon-pt: godz. 15.00, sob-nd: godz. 13.00 i 15.00). Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja biletów, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (max. 25 osób/h). Rezerwacji należy dokonać mailowo, wysyłając wiadomość na adres rezerwacje@hydropolis.pl, podając datę i godzinę.

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODZINNYCH WARSZTATACH W HYDROPOLIS:

Sugerowany wiek dzieci:
od. 6 roku życia;
Dostępne terminy:
poniedziałek – piątek, godz. 15.00,
sobota – niedziela – godz. 13.00 i 15.00;
Ceny biletów:
Bilet indywidualny ze wstępem na wystawę: 34 zł;
Bilet indywidualny ulgowy ze wstępem na wystawę: 25 zł;
Bilet indywidualny (bez zwiedzania wystawy): 10 zł
Bilet rodzinny (2+2) połączony ze wstępem na wystawę: 93 zł;
Bilet rodzinny (bez zakupu biletu wstępu na wystawę): 30 zł;
Rezerwacje:
mailowo na adres rezerwacje@hydropolis.pl.

REGULAMIN WARSZTATÓW RODZINNYCH HYDROPOLIS
LIPIEC – SIERPIEŃ 2018

§1
ZASADY KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW RODZINNYCH
1. Wejście na teren MPWiK może się odbyć jedynie za zgodą i pod nadzorem pracowników Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
2. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona i nie może przekroczyć liczby 25 osób.
3. W salach warsztatowych mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć, ich opiekunowie i pracownicy prowadzący zajęcia.
4. Jedna osoba dorosła może na czas zajęć, wziąć pod opiekę max. 3 osoby poniżej 18 roku życia.
5. W zajęciach mogą brać udział osoby powyżej 6 roku życia.
6. W związku z charakterem zajęć warsztatowych udział w nich brać mogą jedynie osoby o pełnej sprawności ruchowej.
§2
ZASADY PRZEBYWANIA W SALACH WARSZTATOWYCH
1. W salach warsztatowych obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia. W szczególności dotyczy to używanych odczynników.
2. Podczas przebywania w salach warsztatowych należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi oraz zabrania się samodzielnego wykonywania eksperymentów.
3. W trakcie zajęć nie należy poruszać się po salach warsztatowych, ani sięgać po sprzęt i odczynniki ustawione poza wyznaczonymi stanowiskami.
4. Zabrania się używania wyposażenia sal warsztatowych bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.
5. Uczestników warsztatów obowiązuje strój ochronny przydzielony przez prowadzącego warsztaty.
6. Zabrania się rozlewania odczynników na stół oraz na inne niewskazane do tego miejsca, a także na prowadzącego oraz innych uczestników.
7. Z sal warsztatowych nie można niczego wynosić bez wyraźnego pozwolenia prowadzącego.
8. Wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby rażąco łamiące zasady BHP i stanowiące zagrożenie dla innych mogą zostać wyproszone z zajęć.
2. Regulamin korzystania z sal warsztatowych stanowi jedynie uzupełnienie Regulaminu Zwiedzania Hydropolis i nie wyłącza jego postanowień.

Serdecznie zapraszamy!