Tak pracuje dyspozytor – nowa instalacja w Hydropolis

Mecz piłkarski, awaria magistrali wodociągowej i deszcz nawalny – to trzy scenariusze, w ramach których zwiedzający Hydropolis mogą wcielić się w rolę dyspozytorów MPWiK. Wszystko dzięki nowej instalacji, która wzbogaciła wrocławskie centrum nauki i wiedzy o wodzie.

Zwiedzający mają do dyspozycji pulpit z trzema przyciskami dla określonych scenariuszy. Na pulpicie znajdują się również monitory, wyświetlające dane odpowiadające tym zdarzeniom. W tym samym czasie na dużym ekranie naprzeciw stanowiska prezentowane są materiały wideo, które pozwalają lepiej zrozumieć każde ze zdarzeń i wczuć się w rolę dyspozytora.

Scenariusze, jakie prezentuje eksponat, to:

  • Awaria magistrali – wyciek z wodociągu o średnicy 500 mm powoduje znaczny spadek ciśnienia wody w dużej części miasta. W związku z tym część mieszkańców może zostać pozbawiona wody. Pracownicy podejmują natychmiastowe działania w celu zlokalizowania miejsca awarii i usunięcia jej.
  • Mecz piłkarski – w czasie kiedy wszyscy oglądają mecz zużycie wody jest niewielkie. Natomiast podczas 15 min. przerwy następuje skokowy wzrost poboru wody, gdyż wszyscy korzystają z toalety lub kuchni.
  • Deszcz nawalny – powoduje nagły napływ ogromnej ilości wody do kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dyspozytorzy WOŚ podejmują działania prewencyjne, monitorują wskaźniki i pojawiające się na monitorach informacje. Jednocześnie służby MPWiK pomagają w usuwaniu skutków deszczów nawalnych na terenie miasta.

W tworzenie eksponatu zaangażowani byli pracownicy wrocławskiego MPWiK. – Nie tylko uczestniczyli w tworzeniu koncepcji ”Stanowiska dyspozytora”, ale odegrali też role aktorskie w filmach, które są częścią eksponatu – mówi Rafał Zagrobelny, menedżer Hydropolis.