CEE Hydropolis

Rada Naukowa

Cele Rady Naukowej CEE Hydropolis:

  • Udzielanie wsparcia doradczego i naukowego, które przyczyni się do najwyższego poziomu realizacji strategii i działań statutowych CEE Hydropolis;
  • Udzielanie wsparcia we współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarką;
  • Budowanie zaplecza merytorycznego CEE Hydropolis oraz opiniowanie materiałów dydaktyczno- edukacyjnych;
  • Wspierania CEE Hydropolis i MPWiK S.A. w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Spółki;
  • Wspomaganie harmonizacji planów rozwojowych CEE Hydropolis z planami rozwojowymi Gminy Wrocław;
  • Wskazywanie obszarów działalności CEE Hydropolis, wymagających doskonalenia lub poprawy, zmierzających do lepszego realizowania zamierzonych celów CEE Hydropolis;
  • Budowanie sieci współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń;
  • Bieżące analizowanie trendów społeczno-naukowych.

Skład Rady Naukowej CEE Hydropolis

Dominik Dobrowolski

Wrocławski ekolog i podróżnik, nagrodzony tytułem Społecznika Roku w prestiżowym konkursie tygodnika Newsweek Polska. Od lat 80. działa w Polsce i Europie na rzecz ochrony środowiska wodnego. Organizator największych w Polsce akcji chroniących rzeki i Bałtyk przed zaśmieceniem: „Recykling Rejsów”, „Akcji Czysta Odra” i „Akcji Czysta Wisła”. O projektach realizowanych przez Dominika Dobrowolskiego można przeczytać na stronie: www.cycling-recycling.eu .

Dariusz Gatkowski

Doradca Zarządu ds. różnorodności biologicznej, Fundacja WWF Polska. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przyrodnik i ekonomista. Od prawie 20 lat działa na rzecz ochrony przyrody. Koordynował projekt ochrony wodniczki na bagnach Podlasia i Lubelszczyzny, działał dla Puszczy Białowieskiej, brał udział w opracowaniu standardu gospodarki leśnej FSC FM oraz w zespole wspierającym prace nad opracowaniem Wspólnej Polityki Rolnej. Miłośnik biegania i górskich wędrówek.

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH (Przewodnicząca)

Profesorka w Instytucie Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej. Analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki i marketingu cyfrowego. Przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel” oraz Rady Fundacji „Rok Rzeki Wisły”. Członkini Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project. Pracę naukową od 30 lat skutecznie łączy z praktyką zawodową i życiem rodzinnym. Bada i podpowiada, jak odnaleźć się w świecie nieustannych zmian, zachowując efektywność biznesową, wartości etyczne i radość z pracy.

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący dyscypliny naukowej: nauki biologiczne, kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Ekspert Polskiego Komitetu Krajowego IUCN International Union for Conservation of Nature's . Zajmuje się biologią konserwatorską i ochroną bioróżnorodności. Ekspert w projektach „Drogi dla Natury”, „Pszczoły proszą o pomoc” i „Edukator bioróżnorodności”.

dr Karolina Królikowska

Doktor nauk o Ziemi w specjalności ochrona środowiska. Wykłada ekologię i ochronę środowiska, turystykę zrównoważoną, rozwiązywanie konfliktów środowiskowych/ przestrzennych na Wyższej Szkole Bankowej i Uniwersytecie Wrocławskim. Wśród zainteresowań badawczych dr Królikowskiej znajdują się społeczne aspekty ochrony przyrody, konflikty ekologiczne oraz turystyka zrównoważona. Uczestniczy w projektach dotyczących zarządzania obszarami chronionymi. Współpracuje z Centrum Rozwiązań Systemowych i Fota4Climate. Współautorka programów ochrony środowiska, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UPr

Naukowiec, pomysłodawca i koordynator projektu GEOSAP, przy okazji którego opracowano, opatentowano w Unii Europejskiej i skomercjalizowano technologię Hydrobox. Pozwala ona oszczędzać wodę w rolnictwie i zieleni miejskiej oraz poprawić bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.

Jacek Mól

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – jednostki odpowiadającej za inwestycje w obszary zieleni Wrocławia oraz za ich utrzymanie i rozwój. ZZM pod kierownictwem Jacka Mola, we współpracy z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzą pod marką Zielony Wrocław szereg działań związanych z ekologią, przybliżającą tematykę walki ze zmianami klimatu, poszerzając jednocześnie świadomość społeczną oraz zachęcając do przeciwdziałania skutkom tych zmian.

dr Jacek Pluta

Zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Współautor projektów, opracowań i książek naukowych dotyczących mieszkańców i miasta.

Przemysław Przybylski

Od 2017 r. pełni funkcję dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole. Wcześniej był rzecznikiem i kierownikiem Działu Public Relations Lotniska Chopina w Warszawie, a także rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Lasów Państwowych oraz Rzecznika Praw Dziecka. Przez ponad 10 lat był dziennikarzem, m.in. w RMF FM, Telewizji Polskiej i Ekspressie Wieczornym. W latach 2001-05 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 2014-15 dwukrotnie wybierany był do trójki najlepszych rzeczników prasowych w branżowym konkursie Protony.

Patrycja Radek

Brokerka innowacji w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Liderka strategiczna odpowiedzialna m.in. za projekty Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Wolves Summit. Projektantka innowacji, menedżerka projektów związanych z innowacjami społecznymi i deep tech. Ekspertka w obszarze przywództwa, rozwoju zespołów B+R, rozwoju innowacyjnych produktów. Mentorka wspierająca rozwój osób w obszarach STEM.

dr hab. inż. Hanna Sikacz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykładowczyni na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ekspertka ds. ESG, członkini Instytutu Zrównoważonego Gospodarowania Energią oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju (Green Team) na UEW. Zainteresowania badawcze: niebieska gospodarka, finanse zrównoważone, zrównoważony rozwój, CSR, raportowanie informacji niefinansowych, aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) w przedsiębiorstwie.

Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Od 20 lat w strukturach samorządu terytorialnego. Od 2018 roku odpowiedzialna za zrównoważony rozwój oraz wdrażanie działań i mechanizmów pozwalających na poprawę jakości powietrza i adaptację miasta do zmian klimatu, w tym udostępnianie mieszkańcom terenów zieleni. Wcześniej zaangażowana w dialog z mieszkańcami przy projekcie Wrocławski Budżet Obywatelski, a jako kierownik projektu odpowiedzialna za działania współfinansowane ze środków unijnych – Teatr Muzyczny Capitol i Narodowe Forum Muzyki – oba obiekty są obecnie wizytówkami miasta na kulturalnej mapie Wrocławia.

dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE

Dziekan Wydziału Turystyki Wyższej Szkoya Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. Wieloletni pracownik Polskiej Organizacji Turystycznej na stanowiskach dyrektora Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesa. Członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Autor między innymi dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Inicjator cyklicznej konferencji Miasta Historyczne 3.0.

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy United Nations Global Compact Network Poland oraz Dyrektor Wykonawczy UN GCNP. W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme w Polsce, od 2004 do dziś Przedstawiciel UN GCNP – ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know-How Hub, powołanego przy UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP.