O bioróżnorodności

Jakie znaczenie w procesie szukania leku na nowotwory ma dżdżownica z naszego ogrodu?
Jak technologia może pomóc w rozszyfrowaniu każdego elementu życia runa leśnego?
Co to jest bioróżnorodność – odmieniana w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki?
Jak ona wygląda, jak smakuje i jak brzmi?

Na te pytania odpowiada dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr – dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący dyscypliny naukowej: nauki biologiczne, kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Ekspert Polskiego Komitetu Krajowego IUCN International Union for Conservation of Nature’s . Zajmuje się biologią konserwatorską i ochroną bioróżnorodności. Ekspert w projektach „Drogi dla Natury”, „Pszczoły proszą o pomoc” i „Edukator bioróżnorodności”. Profesor Marcin Kadej jest także członkiem Rady Naukowej Hydropolis.

Polecamy podcast Woda na młyn i rozmowę prowadzoną przez Barbarę Zielińską.

LINK