Najnowocześniejsza makieta w Polsce stanęła w Hydropolis

Od 8 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej podziwiać można nowy eksponat. Imponujących rozmiarów makieta Wrocławia stała się częścią strefy Miasto i Woda. Eksponat został wykonany z materiałów podlegających recyklingowi.

Długa na 5 metrów i szeroka na 2 metry makieta wiernie przedstawia centrum naszego miasta za pomocą blisko 11 000 obiektów zestawionych w skali 1:1000. Dodatkowo, kilkadziesiąt najbardziej rozpoznawalnych punktów stolicy Dolnego Śląska zostało wykonanych w specjalnej technice druku 3D. Dzięki temu precyzyjnie uwydatnione zostały nawet najdrobniejsze detale architektoniczne. W przeszkleniach kościołów dostrzec można witraże, a fasadą Muzeum Narodowego pnie się bluszcz. Cała makieta sprawia wrażenie ożywionej. Park Szczytnicki mieni się odcieniami zieleni, między śluzami dryfują jednostki wodne a gęsta zabudowa Starego Miasta wskazuje jego historyczne centrum

Szczególne miejsce na makiecie zajmuje woda. – Już na pierwszy rzut oka dostrzec można znaczenie tej substancji dla całej tkanki miejskiej. Długości wszystkich cieków wodnych są efektownie podświetlone, a ich dno jest dodatkowo wymodelowane aby ukazać głębię. Uwagę zwracają spiętrzenia poziomu Odry przy urządzeniach hydrotechnicznych, liczba kładek i przepraw mostowych oraz bulwary i tereny spacerowe wzdłuż jej nurtu – zauważa Rafał Zagrobelny, menedżer Hydropolis.

Dodatkowo, za pomocą panelu sterowania można wybrać jedną z atrakcji, aby dzięki iluminacji odnaleźć ją na modelu. – Nowy eksponat jeszcze bardziej podkreśla, że Hydropolis to wrocławskie centrum wiedzy. Zyskaliśmy nową atrakcję zarówno dla mieszkańców naszego miasta, jak i wszystkich turystów – kończy Zagrobelny.

Co ważne, nowy eksponat został wykonany w całości z materiałów podlegających recyklingowi.