Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół

Woda to nie tylko surowiec niezbędny do życia, ale także element krajobrazu, kultury i gospodarki. O tym, jak mądrze rozwijać miasta, wykorzystując życiodajną substancję porozmawiaj uczestnicy V Kongresu Miasto – Woda – Jakość życia już 24 i 25 października 2023 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. Dzień wcześniej – głos zabierze młodzież w Hydropolis.

Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół

Nowością tegorocznej edycji Kongresu Miasto – Woda – Jakość życia jest Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół. W poniedziałek, 23 października 2023 r. głos zostanie oddany młodzieży. W Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, w godz. 10.00-14.00 odbędzie się debata z udziałem uczniów szkół średnich. Jej celem jest nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej kolejnego pokolenia, ale także przyczynienie się do realizacji konkretnych inicjatyw ekologicznych w najbliższym otoczeniu. Wrocławskie szkoły średnie, które zgłosiły chęć udziału, mają za zadanie przedstawić „zielony” projekt, który powinien korzystnie wpływać na najbliższe otoczenie, a jednocześnie promować szacunek do wody i zrównoważony styl życia. Każdy z zespołów miał możliwość merytorycznych konsultacji z ekspertami CEE Hydropolis. Podczas debaty uczniowie zaprezentują swoje pomysły, a jury wybierze zwycięski projekt, który otrzyma 10 000 zł na realizację. W ten sposób centrum wiedzy o wodzie wspiera młodzież w kształtowaniu świadomych postaw i podejmowaniu ekologicznych działań dotyczących przyszłości środowiska.

Kongres Miasto – Woda – Jakość życia

Kongres skupi się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Jego celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnego oddziaływania obu tych środowisk. Wybitni eksperci z wielu dziedzin naukowych porozmawiają o złożonych aspektach dotyczących gospodarki wodnej i wyzwaniach, jakie stoją przed miastami w dobie zmian klimatycznych. Wydarzenie w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w dniach 24-25 października 2023 r. podzielone zostało na trzy bloki tematyczne:

Miasto

Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie może funkcjonować. Znaczenie tego dostępu jest ważne dla każdej kategorii: miasta jako społeczności, miasta jako gospodarki i miasta jako zagospodarowanej przestrzeni.

Wraz z rozrostem miast rośnie ich odpowiedzialność klimatyczna oraz rola w przeciwdziałaniu zanikania bioróżnorodności. Miasta przyszłości muszą umiejętnie równoważyć przestrzeń zurbanizowaną i przestrzeń zieloną. Jak działać, by zachować zdrowy podział? O tym porozmawiają paneliści bloku „Miasto”.

Woda

Mądre wykorzystanie zasobów wodnych to pierwszy krok na długiej drodze adaptacji do zmian klimatu. Miasta do swojego funkcjonowania bezwzględnie potrzebuję wody, ale muszą również działać w sposób zrównoważony, pamiętając, że zasoby tego surowca są ograniczone. Stąd właśnie konieczność wykorzystania w miastach gospodarki obiegu zamkniętego również w przypadku wody.

Drugą kwestią pozostaje niewidoczne źródło, jakim są zasoby wód podziemnych, których problematyka w miastach stanowi słabo słyszalny głos w debacie publicznej. Zmieni się to w kongresowym bloku „Woda”.

Jakość życia

Przedmiotem będzie tu refleksja nad drugą najdłuższą rzeką Polski. Odra ma dzisiaj wielowymiarowe znaczenie. Od granicy państwa, przez jej istotność dla szeroko pojętej gospodarki, aż po wymiar polityczny. Podczas kongresu, uwaga uczestników zostanie zwrócona na historie oraz konteksty, które towarzyszą Odrze.

Podczas Kongresu przyjrzymy się szczegółowemu raportowi poświęconemu jakości życia w polskich miastach. Holistyczna analiza pochyli się nad tematyką wodną oraz jej rolą w tworzeniu zdrowej i przyjemnej do życia przestrzeni miejskiej.

Indeks zdrowych miast

W trakcie Kongresu poznamy polskie miasta, w których żyję się najlepiej. Grupa robocza wypracowała szczegółowe dane dotyczące jakości życia w 66 polskich miastach na prawach powiatu. Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonili osiem

głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Opracowany Indeks obejmuje obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury i przestrzeni. Dokładnej analizie poddano m.in. realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza. Indeks jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, co jest ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską.

Zapisz się!

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, jak również online. Rejestracja możliwa na stronie: https://watercity.com.pl/rejestracja/ Więcej informacji: https://watercity.com.pl/

Kongres Miasto – Woda – Jakość życia jest inicjatywą ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy. Organizatorami V edycji Kongresu są: Fundacja GAP w Krakowie, Miasto Wrocław, MPWiK we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Convention Bureau.