Świetlica dla dzieci z Ukrainy w Hydropolis

PL

Od czwartku, 10 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis rusza świetlica dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Będzie działać do końca miesiąca. Oprócz wodnych przygód i zwiedzania wystawy, dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach i zajęciach ekologicznych oraz aktywnie spędzić czas. Centrum wiedzy o wodzie zapewnia swoim wychowankom wyżywienie, miejsce relaksu oraz wyjścia do zaprzyjaźnionych wrocławskich atrakcji.

 

Zapraszamy dzieci wieku od 6 do 14 lat, które w ostatnim czasie przybyły do Wrocławia, uciekając przed wojną ze swojego domu w Ukrainie. Zaopiekują się nimi doświadczeni edukatorzy i edukatorki, którzy mają nie tylko wiedzę pedagogiczną, ale także doświadczenie w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci. Na co dzień prowadzą warsztaty i oprowadzają po wystawie. Zespół Hydropolis zostanie dodatkowo przeszkolony przez psychologów i psycholożki do pracy z osobami dotkniętymi kryzysem humanitarnym.

 

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali również – we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – wolontariusze i wolontariuszki znający język ukraiński.

 

Zajęcia są bezpłatne. Świetlica będzie czynna we wtorki, czwartki i piątki od godz. 9.00 do 16.00. Mamy wolne miejsca dla 20 dzieci dziennie. Zgłoszenia nie są obowiązkowe, zapraszamy w wybrane dni między 9.00 a 10.00 do Hydropolis przy na ul. Grobli 17 we Wrocławiu.

Zapytania dotyczące świetlicy można kierować na adres biuro@hydropolis.pl oraz telefoniczne na numer 887-885-320.

 

ENG

Day-room for children from Ukraine in Hydropolis

From Thursday, March 10th, a day-room for Ukrainian refugee children will open in the Center for Ecological Education Hydropolis. It will operate till the end of the month. Apart from water adventures and visiting the exhibition, the children will be able to take part in ecological workshops and classes and spend their time actively. The Water Knowledge Center provides its pupils with catering, a place to relax and go out to befriended Wrocław attractions.

We invite children from 6 to 14 years old, who recently came to Wroclaw, escaping the war from their home in Ukraine. They will be taken care of by experienced educators who have not only pedagogical knowledge but also experience in organizing free time for children. On a daily basis they conduct workshops and show around the exhibition. The Hydropolis team will be additionally trained by psychologists to work with people affected by humanitarian crisis. The children will also be looked after by volunteers who know the Ukrainian language in cooperation with the WCRS.

The classes are free of charge. The day-room will be open on Tuesdays, Thursdays and Fridays from 9 a.m. to 4 p.m. We have free places for 20 children a day. Enrollment is not obligatory, we invite you on selected days between 9 and 10 a.m. to Hydropolis at 17 Grobli Street in Wroclaw.

Inquiries can be sent to biuro@hydropolis.pl or by phone at 887-885-320.