Tekst alternatywny

Interaktywna mapa obiektu 

Klikalna mapa powierzchni wystawienniczej Hydropolis. Na rzucie izometrycznym (“z góry”) zaznaczonych jest 12 znaczników. Każdy znacznik symbolizuje konkretną strefę tematyczną lub główny punkt orientacyjny na mapie. Na mapie znajdują się następujące znaczniki:

 • “Drukarka Wodna” (przy wejściu na wystawę)
 • “Strefa Wejścia”
 • “Strefa Planeta Wody”
 • “Strefa Stany Wody”
 • “Strefa Głębiny”
 • “Strefa Miasto i Woda”
 • “Strefa Wystaw Czasowych”
 • “Strefa Ocean Życia”
 • “Strefa Dzieci”
 • “Strefa Relaksu”
 • “Strefa Człowiek i Woda”
 • “Strefa Historia Inżynierii Wodnej”

Opis Stref atrakcji zawarty jest na slajdach w karuzeli prezentowanej obok interaktywnej mapy obiektu. Przejście do kolejnego slajdu w karuzeli przy pomocy klawiatury powoduje równoczesne podświetlenie odpowiedniego znacznika na mapie obiektu.