Tekst alternatywny

Historia obiektu WCAG

Oś czasu, na której znajdują się zdjęcia i opisy opowiadające o tym, jak zmieniał się kompleks dawnego Zakładu Wodociągowego “Na Grobli” (dzisiejszego MPWiK S.A. i Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis). Informacje zebrane są na ośmiu slajdach, które ułożone są w kolejności chronologicznej (od najstarszego do najnowszego). Oś czasu umożliwia przełączanie się między kolejnymi obiektami przy pomocy klawiatury w oknie nakładki. Każdy slajd (obiekt) zawiera:

  • nazwę slajdu, 
  • zdjęcie, 
  • krótki opis najważniejszych wydarzeń związanych z tym zdjęciem, 
  • tytuł kolejnego slajdu (kliknięcie w ten tytuł umożliwia przejście do następnego slajdu
  • tytuł poprzedniego slajdu (opcjonalnie). Kliknięcie w ten tytuł umożliwia powrót do poprzedniego slajdu.