Edukacja Hydropolis

Przez zabawę do nauki

1/5 światowych zasobów
wody słodkiej jest zgromadzona
w jeziorze Bajkał.