Edukacja Hydropolis

Przez zabawę do nauki

Ciśnienie we wnętrzu
Rowu Mariańskiego
jest nawet 1100 razy większe
niż na poziomie morza.