Edukacja Hydropolis

Przez zabawę do nauki

Ponad 800 milionów
ludzi na świecie nie ma dostępu
do bezpiecznej wody pitnej.